جناب کاوه وزیری

کاوه وزیری

کارشناس مدیریت بازرگانی

درباره استاد:

کارشناس مدیریت بازرگانی

– کوچ توسعه فردی و کسب و کار

– بالغ بر 4000 ساعت تجربه کوچینگ مورد تایید ICF 

– بالغ بر 3100 ساعت تجربه منتورینگ، تسهیلگری، معارفه و فروش دوره­های آموزش کوچینگ 

– عضو تیم اجرایی آکادمی FCA انگلستان

– مدرس، ‌استادیار، منتور کوچ حرفه ای، عضو اتاق فکر و هیئت علمی آکادمی کوچینگIMPACT  آمریکا

ماموریت و بیوگرافی

کارشناس مدیریت بازرگانی

– کوچ توسعه فردی و کسب و کار

– بالغ بر 4000 ساعت تجربه کوچینگ مورد تایید ICF

– بالغ بر 3100 ساعت تجربه منتورینگ، تسهیلگری، معارفه و فروش دوره­های آموزش کوچینگ

– عضو تیم اجرایی آکادمی FCA انگلستان

– مدرس، ‌استادیار، منتور کوچ حرفه ای، عضو اتاق فکر و هیئت علمی آکادمی کوچینگIMPACT  آمریکا

دوره های ارائه شده توسط این مدرس