جناب دکتر علیرضا اقتداری

علیرضا اقتداری

کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش بالینی

درباره استاد:

– روانشناسی بالینی، با بیش از 6سال سابقه کار و فعالیت در حوزه بیماری­های روان­تنی و بیماری­های خودایمنی مزمن.

– برگزاری بیش از 25 وبینار عمومی و تخصصی برای مبتلایان بیماری ام اس و همکاری با گروه­های درمانی بیماری­های مزمن.

ماموریت و بیوگرافی

کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش بالینی

– روانشناسی بالینی، با بیش از 6سال سابقه کار و فعالیت در حوزه بیماری­های روان­تنی و بیماری­های خودایمنی مزمن.

– برگزاری بیش از 25 وبینار عمومی و تخصصی برای مبتلایان بیماری ام اس و همکاری با گروه­های درمانی بیماری­های مزمن.

دوره های ارائه شده توسط این مدرس