جناب سعید شهباز مرادی

سعید شهباز مرادی

دکتری مدیریت با گرایش منابع انسانی

درباره استاد:

دکتری مدیریت با گرایش منابع انسانی دانشگاه تهران (رتبه نخست آزمون ورودی و فارغ التحصیلی)

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران (رتبه سوم کشوری کنکور کارشناسی ارشد)

کارشناسی مدیریت بیمه، علامه طباطبائی ECO College of Insurance (رتبه دوم فارغ التحصیلی)

سوابق مدیریتی و اجرایی

17 سال مشاوره تخصصی و عملیاتی در حوزه استقرار نظام مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی در سازمان های خصوصی و دولتی (کوچک /متوسط و هلدینگ ها)
14سال تدریس مستمر دوره های حرفه ای مدیریت MBA،Post DBA، DBA
18سال تدریس مستمر دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
22سال سابقه اجرایی مستمر در صنعت بیمه،خودرو و نفت در سطح کارشناسی تا مدیریتی

ماموریت و بیوگرافی

دکتری مدیریت با گرایش منابع انسانی دانشگاه تهران (رتبه نخست آزمون ورودی و فارغ التحصیلی)

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران (رتبه سوم کشوری کنکور کارشناسی ارشد)

کارشناسی مدیریت بیمه، علامه طباطبائی ECO College of Insurance (رتبه دوم فارغ التحصیلی)

سوابق مدیریتی و اجرایی

17 سال مشاوره تخصصی و عملیاتی در حوزه استقرار نظام مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی در سازمان های خصوصی و دولتی (کوچک /متوسط و هلدینگ ها)
14سال تدریس مستمر دوره های حرفه ای مدیریت MBA،Post DBA، DBA
18سال تدریس مستمر دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
22سال سابقه اجرایی مستمر در صنعت بیمه،خودرو و نفت در سطح کارشناسی تا مدیریتی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس